Lovpligtige og periodiske serviceeftersyn

Der stilles store krav til danske virksomheder, hvad angår lovpligtige eftersyn inden for personsikkerhed, bygninger, værktøj og andet materiel. Derfor har vi udarbejdet et servicekoncept, som hjælper med at løse disse opgaver.

Overlad ansvaret til os
Vi tilrettelægger et servicebesøg og udarbejder i samarbejde med kunden en struktureret plan for de lovpligtige og periodiske service-eftersyn med et fast eftersynsinterval. Der er mange love og regler for de enkelte el-tekniske installationer, men vi har sat os grundigt ind i den gældende lovgivning. Derfor vælger mange at tegne en serviceaftale, som er kundens garanti for at virksomheden lever op til de gældende lovpligtige krav.

Vi sørger naturligvis for, at det hele er ajourført og dokumenteret i henhold til de gældende regler.

Vi udfører bl.a. serviceeftersyn inden for:
  • ABV - Automatisk Brandventilation
  • ABDL - Automatisk Branddørs lukning
  • Nød - og panikbelysning
  • Varslingsanlæg
  • Kontrol af forsamlingslokaler (over 150 personer)
  • Byggestrømstavler og håndværktøj
  • Forebyggende vedligehold på maskinanlæg m.m.
Kontakt os allerede nu og hør nærmere om de mange muligheder!
Lovpligtige og periodiske serviceeftersyn 
Lovpligtige og periodiske serviceeftersyn